Doe de postcodecheck

Glasvezel, ook voor u?

Update werkzaamheden juni 2022

De vraagbundelingen zijn achter de rug en wij hebben tussen december en april heel hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Dit zijn werkzaamheden op de achtergrond. Veel gesprekken met de aannemer(s) en leveranciers en uiteraard met de grondeigenaren zoals gemeente, provincie en waterschappen.

We hebben één van onze vast partners geselecteerd als aannemer. De firma Direxta gaat voor ons de aanleg realiseren. Onze aannemer zal begin juli starten met de werkzaamheden.

Tijdens onze vooroverleggen met de gemeentes is gebleken dat er momenteel veel projecten aan de gang zijn in de openbare ruimte. GlasDraad moet zijn planning hierop afstemmen om zo te voorkomen dat straten meerdere keren vlak achter elkaar open gaan.

We hebben op dit moment voor het grootste deel alle benodigde vergunningen ontvangen en daarnaast zijn de vergunningen die we nog nodig hebben reeds aangevraagd.

Tijdsbestek

De hele aanleg in uw gebied zal ongeveer een jaar in beslag nemen. We zullen de eerste woningen rond augustus/september dit jaar hebben aangesloten op ons glasvezelnetwerk.

Planning

Over een aantal weken hebben wij de planning per pop-gebied op dorpsniveau, deze zullen wij dan ook gelijk op de website plaatsen.

We zijn blij dat de werkzaamheden nu ook fysiek buiten worden opgestart, u ontvangt over 8 weken een nieuwe update van ons. Wij gaan na de zomervakantie ook weer bouwinformatieavonden organiseren. U wordt dan per deelgebied/pop-gebied uitgenodigd voor deze avonden.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u ons uiteraard bellen naar: 0857600793 en mailen naar groenehart@glasdraad.nl